Jdi na obsah Jdi na menu

O mě / About me

Milan Šantrůček je ve výtvarném umění  autodidakt. Výtvarné pokusy prováděl  s přestávkami, někdy delšími, od dětství, ale až v posledních letech jeho usilování, úvahy a reflexe dospěly k jasnějším obrysům. Navštěvoval kursy malby u ak. mal. A. Fosterové a semestrální kursy figurální kresby na UMPRUM. 

Jeho tvorba je ovlivněna dojmy z krajiny, zejména krajiny podhorské, především Podkrkonoší. Dojmy z krajiny porovnává s krásou křivek ženského těla. Kontrasty roviny a kopcovité krajiny se odrážejí v barevnosti obrazů a v symbolickém souznění křivek krajiny a ženského těla. Dalším zdrojem inspirace jsou zahraniční cesty a reflexe jak volné tak městské krajiny.

Jeho tvorba zahrnuje  oleje,  kresby, grafiku, koláže a asambláže. V grafice se věnuje především tradičním technikám.

_____________________________________

Milan Šantrůček is autodidact. He made art trials since his childhood, with longer interruptions, but only in last years his efforts, thoughts and reflections reached more clear contours. He took part in paiting courses of A. Fosterová and semestral courses of figural drawing at UMPRUM.

His interest is awaken by a landscape, mainly by a foothills landscape, above all by foothills of Giant Mountains. He compares the landscape imressions with the beauty of a female body lines. The contrasts of flat land and a hilly landscape are reflected  both in colors of his paintings and in symbolic harmony of landscape and female body lines. Another inspiration source are his trips abroad and reflexions of both free and urban landscape.

His work includes oil paintings, graphics, collages and assamblages. In his graphic work he focuses on traditional techniques.